FAQ

Wat is een FAQ ?

Een FAQ item is een object dat speciaal geschikt is voor Frequently Asked Questions. (Veel Gestelde Vragen).

Hoeveel hondenrassen zijn er?

De Fédération Cynologique Internationale (FCI) erkende eind 2008 355 hondenrassen. Zie hiervoor de lijst van hondenrassen. Honden die niet tot een specifiek ras behoren, worden als een bastaardhond, een straathond of als rasloos bestempeld.

Wat is de afstamming van de hond?

Volgens genetisch onderzoek van Vila (1997) zijn er op grond van verschillen in het mitochondriaal DNA vier verschillende groepen hondenrassen te onderscheiden, die mogelijk het resultaat zijn van vier verschillende domesticaties in het verleden die onafhankelijk van elkaar hebben plaatsgevonden, enige tienduizenden tot 100.000 jaar geleden.

Wel is duidelijk dat de hond afstamt van de wolf, Canis lupus, en niet van de coyote, de jakhals of andere leden van de canidae: de verschillen van hond en wolf met al deze soorten zijn veel groter dan die tussen hond en wolf. De grijze wolf komt, althans kwam, over een groot verspreidingsgebied voor in de VS, Europa en Azie. Het is op grond van de genetische analyse niet duidelijk of de hond nog van een specifieke ondersoort van de wolf afstamt zoals de Perzische wolf, C. lupus pallipes, omdat die genetisch niet te onderscheiden was van de andere typen wolven. De zgn. 'Ethiopische wolf' Canis simensis was het in ieder geval niet: deze is niet erg nauw verwant aan C. lupus.

Groep 1 van de vier door Vila onderscheiden categorieën is weer in verschillende takken onder te verdelen, waarvan een zuidoostelijke tak o.a. de Australische dingo bevat, een primitieve hond die ook in het wild leeft en zich van andere honden onder meer nog onderscheidt door een jaarlijkse voortplantingscyclus.

Zijn de honden op deze site te koop?

De honden die je op de site ziet zijn niet te koop. Ze leven allemaal fijn bij hun baasje en de baasjes laten dat op de site zien.