Honden kunnen kanker ruiken

Honden kunnen kanker ruiken

Honden zijn intelligente dieren: Ze begeleiden blinden, ze zijn een waardige medewerker van de politie en ze redden regelmatig een mensenleven. Een groot deel van hun intelligentie hebben ze te danken aan hun vernuft reukorgaan. Uit recent onderzoek is gebleken dat honden zelfs in staat zijn om kanker op te sporen.

De neus van een hond bevat maar liefst 40 maal zoveel reukreceptoren als de neus van eender welke mens. Concreet betekent dat, dat een hond met zijn hypersensitieve neus enkele tienduizenden keren beter kan ruiken. Om die reden worden honden actief gebruikt bij het opsporen van drugs en verdoken explosieven. Wetenschappers zijn er van overtuigd dat honden in de toekomst een betrouwbare indicator kunnen zijn om kanker te ontdekken.
 

Chemische sporen

Verscheiden kankers, zoals long, borst –en prostaatkanker zijn door de adem waarneembaar. Dit komt door de chemische resten die ze achterlaten en die duidelijk te onderscheiden zijn van de sporen die gezonde cellen nalaten. Getrainde honden kunnen deze sporen ruiken, zelfs in een erg vroeg stadium. Volgens wetenschappers zijn honden zeer bekwaam om kanker, via deze sporen, sneller op te sporen dan eender welke gesofisticeerde methode.


Methode

Sinds kort is men intensief bezig met het opleiden van honden. De opleiding omvat de beloningsmethode, waarbij honden beloond worden met voedsel na het volbrengen van een taak. Ondanks het eenvoudige systeem, is het resultaat meer dan bevredigend. Zo werden in een onderzoek vijf honden ingeschakeld. De honden werden twee poses aangeleerd, namelijk zitten of liggen, om aan te geven of er al dan niet een vorm van kanker aanwezig was. In gemiddeld 90% van de gevallen bleken de honden het bij het rechte eind te hebben.


Toekomstperspectief

De verwachteningen zijn hoog gespannen, honden aan de zijde van een dokter zou een grote doorbraak betekenen voor de wetenschap. Ze bieden een goedkoop en efficiënt alternatief voor de meer ingrijpende methodes van vandaag. Vorig jaar werd in Korea reeds een zwarte labrador gekloond omwille van haar groot kankerdetecterend vermogen. In de toekomst plannen wetenschappers een soort elektrische neus te ontwikkelen, die eveneens ertoe tot in staat zou zijn om kanker op te sporen.
 


Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe rassen en artikelen die op de website verschijnen? Registreer jezelf hier en je krijgt elke 2 weken een update in je mailbox. Je kan jezelf altijd probleemloos uitschrijven.


0 reacties


Een reactie plaatsen