Honden centrum

Gebruiksvoorwaarden


1. Uitgever

De uitgever en eigenaar van de auteursrechten is CREANET, Schansstraat 12, 3665 As België.


2. Gebruiker

Iedereen die “De perfecte hond” in pdf-formaat downloadt van CREANET, zal in deze gebruiksvoorwaarden verder benoemd worden als ‘gebruiker’.


3. Abonneren

Om gratis gebruik te kunnen maken van “de perfecte hond” in pdf-formaat voor private en niet-commerciële doeleinden, dient de gebruiker zich te abonneren op de Hondencentrum-nieuwsbrief, dit door zijn e-mailadres op het registratieformulier in te vullen.


4. Opt-in

De gebruiker geeft toestemming voor het gebruik van zijn gegevens voor directe marketingdoeleinden door CREANET, als de gebruiker zich na het downloaden van “de perfecte hond” in pdf-formaat niet heeft uitgeschreven via de uitschrijflink in de bevestigingsmail. De gebruiker kan op ieder moment verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens. De gebruiker heeft het recht op toegang tot zijn gegevens en heeft het recht deze te verbeteren wanneer ze onjuist blijken te zijn.


5. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

CREANET respecteert het privéleven van de gebruiker overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer wat betreft de behandeling van persoonlijke gegevens.
CREANET behoudt zich het recht voor abonnees per e-mail te contacteren en hen een nieuwsbrief te verzenden via e-mail.
De abonneelijsten van de uitgevers worden niet overgemaakt aan derden.


6. Copyright

“De perfecte hond” in pdf-formaat en hun inhoud zijn eigendom van CREANET. Niets uit deze gids mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van online publicatie, druk, databanken of zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.


7. Informatiebronnen en aansprakelijkheid

De uitgever kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele foutieve informatie noch voor het gebruik van die informatie en eventuele nadelige gevolgen daarvan.


8. Wederrechtelijk gebruik

De gebruiker van “De perfecte hond” in pdf-formaat is niet toegestaan deze onrechtmatig te gebruiken, in een andere vorm te publiceren of de publicatie ervan te verhinderen. De gebruiker krijgt eveneens geen toestemming om de informatie wederrechtelijk te gebruiken.

Download nu GRATIS:
"De perfecte hond"
even geduld
sluiten x